Повик од Програмата”Креативна Европа”

Повик од Програмата”Креативна Европа” наменета за локалните институции, невладиниот сектор.

Повеќе...

 

Јавен повик за избор на 13 членови на Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите

Јавен повик за избор на 13 членови на Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите.

Повеќе...

 

Оглас за финансиска поддршка на јавните и приватниот сектор во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка

Оглас за финансиска поддршка на јавните и приватниот сектор во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција

Повеќе...

 

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации – Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

Повеќе...

 

Информативна средба во Битола за презентирање на програмите Хоризонт 2020 и Косме

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во рамките на проектот ”Проширување на функциите на центрите за развој на плански региони во насока на спроведување на активности / услуги за поддршка на приватниот сектор” финансиски поддржан од Министерството за локална самоуправа на РМ, на 13-ти ноември 2015 година организира информативна средба за приватниот сектор од регионот за презентирање на програмите Хоризонт 2020 и Косме.

Повеќе...