Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

There are no translations available.

Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

Read more...

 

ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

There are no translations available.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“  бр. 7/14), Министерството за економија објавува: ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис. 1. Предмет на јавниот повик е избор на најдобри бизнис планови под мотото „Биди перспективен започни свој бизнис“.  Проектот  се  реализира во соработка со: Кабинетот на заменикот  на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,

Read more...

 

Јавен повик бр. 01/2014 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013

There are no translations available.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 15 февруари 2014 година објавува Јавен повик бр. 01/2014 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година.

Read more...

 

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем

There are no translations available.

Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништв за 2014 година (,,Службен весник на Република Македонија" бр.7/2014). Министерството за економија објавува:
ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем

Read more...

 

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертфикација на системи за квалитет според ISO стандарди

There are no translations available.

Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништв за 2014 година (,,Службен весник на Република Македонија" бр.7/2014). Министерството за економија објавува:
ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертфикација на системи за квалитет според ISO стандарди

Read more...