Public call No.01/2013 for submission of applications for financial support for fishery and aquaculture for 2013

Agency for financial support in agricultural and rural development on 13 July 2012 announced Public Call No.01/2013 for submission of applications for financial support for fishery and aquaculture

Read more...

 

First coordination meeting in Bitola within the project: “Introduction and implementation of the EU LEADER approach in Pelagonija region”

Center for Development of Pelagonija region within the project “Introduction and implementation of the EU LEADER approach in Pelagonija region” on the 20th of June 2013 in Hotel Milenuim in Bitola organized meeting for: “Establishing of Local Action Group (LAG)”. This meeting is the first of the three meetings that are planned to be organized in the three micro regions of Pelagonija in the upcoming period.

Read more...

 

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: Aгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој воведе БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА

There are no translations available.

Со цел овозможување поголема достапност и понуда на информации за заинтересираните и корисниците на финансиска поддршка, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го модернизира сопствениот центар за контакти со воведување бесплатна телефонска линија.Со телефонско избирање на бројот 080012121, преку постоечката телефонска централа, граѓаните можат бесплатно да се информираат за програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, односно со бирање на префиксот 1 им се достапни информации за директните плаќања во земјоделството, со бирање на префиксот 2 информации за Програмите за финансиска поддршка во руралниот развој и во рибарството и аквакултурата и префиксот 3 информации поврзани со ИПАРД Програмата.

Read more...

 

ЈАВЕН ПОВИК За избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

There are no translations available.

Read more...

 

ЈАВЕН ПОВИК бр.2 за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост

There are no translations available.

Ј а в е н О Г Л А С    бр.02/13

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 10 хектари

Додаток за превземање: Оглас