Локална презентација за презентирање на бизнис можностите во општините Могила и Новаци

Во општина Могила на ден 27.05.2011 год. со почеток во 10:00 часот се одржа третата локална презентација на можностите за инвестирање во регионот Пелагонија, дел од проектот “Градиме Партнерства”, на која беа претставени индустриските зони кои се наоѓаат во општините Могила и Новаци, останатите инвестициски потенцијали, даночните ослободувања кои ги добиваат странските и домашните инвеститори и техничката

Повеќе...

 

Регионална презентација во Корча Р.Албанија

На 24.05.2011 во хотел Гранд во Корча, соседна Република Албанија, се одржа регионална презентација на можностите за инвестирање во регионот Пелагонија. На презентацијата беа присутни бизнис компании од регионот на Корча и поблиската околина. Презентер на настанот беше г. Лазар Неданоски од Македонски Центар за Меѓународна Соработка. На отоворањето на презентацијата гостите ги поздрави г-ѓа Вилма Петро вработена во општинската администрација на Корча, и г. Рубин Николоски од Центарот за развој на Пелагониски плански регион.

Повеќе...

 

 

Локална презентација за презентирање на бизнис можностите во општина Ресен

Во рамките на проектот “Градиме партнерства” на 16.05.2011 во Ресен се одржа локална презентација на можностите за инвестирање во општина Ресен. Презентацијата беше поделена на два дела - прв дел во кој беа презентирани можностите за инвестирање во индустриските зони “Макази” и “Препсатекс”и втор дел во кој беа презентирани останатите можности за инвестирање,

Повеќе...

 

Локална презентација за презентирање на бизнис можностите во општините Демир Хисар, Крушево, Кривогаштани,Долнени

Во општина о.Демир Хисар на ден 09.05.2011 год. со почеток во 10 часот беше одржана првата локална презентација на која беа презентирани индустриските зони кои се наоѓаат во овие 4 (четири) општини,

Повеќе...