ЈАВЕН ПОВИК БР.01/2013 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2013 ГОДИНА

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 13 јули 2013 година објави ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2013 година.

- Превземи