ЈАВЕН ПОВИК За организирање на бизнис натпревар „Биди перспективен започни свој бизнис“

Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништв за 2014 година (,,Службен весник на Република Македонија" бр.7/2014). Министерството за економија објавува:

ЈАВЕН ПОВИК За организирање на бизнис натпревар „Биди перспективен започни свој бизнис“

На следните линкови може да се превземи барањето и јавниот повик:

1.Барање - превземи

2.Јавен повик - превземи