ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертфикација на системи за квалитет според ISO стандарди

Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништв за 2014 година (,,Службен весник на Република Македонија" бр.7/2014). Министерството за економија објавува:
ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертфикација на системи за квалитет според ISO стандарди

На следните линкови може да се превземи:

1.БАРАЊЕ за надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на систем за квалитет според ISO стандарди - превземи

2.Јавен повик - превземи