ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем

Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништв за 2014 година (,,Службен весник на Република Македонија" бр.7/2014). Министерството за економија објавува:
ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем

На следните линкови може да се превземи барањето и јавниот повик:

1. БАРАЊЕ за финансиска поддршка на деловните субјекти за тренинг на НАССР тим за воведување,одржувњае и модификација на НАССР систем - превземи

2. Јавен повик - превземи