Повик за петтиот циклус “Учиме за бизнис заедницата”

Проектот “Учиме за бизнис заедницата” на Владата на Република Македонија, како алатка за подобрување на соработката помеѓу Владата и приватните компании, ќе биде објане на 21.10.2015 година и ќе трае се до декември оваа година. Образецот за пријавување на компаниите ќе биде достапен на веб страната на Владата на РМ и на веб страната на вицепремиерот за економски прашања и координација на економските ресори.

Предлозите од бизнис компаниите треба да придонесат за подобрување на бизнис климата во Република Македонија.