Оглас за финансиска поддршка на јавните и приватниот сектор во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка

Оглас за финансиска поддршка на јавните и приватниот сектор во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција

Повеќе информации на линкот: http://www.ipa-cbc- programme.eu/index.php/calls-for-proposals/10- calls/145-1st- call-for- proposals-2014- 2020