Повик од Програмата”Креативна Европа”

Повик од Програмата”Креативна Европа” наменета за локалните институции, невладиниот сектор.

Повеќе информации на линкот: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/