Одржан трет тренинг во Прилеп во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион” на 11 Април 2013 година во Хотел Кристал Палас во Прилеп одржа тренинг на тема: “Вештини за спроведување на анализа и проценка на локалните заинтересирани страни”.

На тренингот пред присутните се презентирање за терминот заинтересирани страни или актери или засегнати страни и зошто е потребна анализа на заинтересираните страни при изготвување на стратегија или апликација за проект. Преку овие обуки се зајакнуваат капацитетите на учесниците за подготвување на стратегии и имплементирање на проекти како потенцијална Локална Акциона Група. Проектот е финансиран од УСАИД Проектот за експанзија на мали бизниси, имплементиран од Карана Корпорација.