Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

Повеќе...

 

ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“  бр. 7/14), Министерството за економија објавува: ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис. 1. Предмет на јавниот повик е избор на најдобри бизнис планови под мотото „Биди перспективен започни свој бизнис“.  Проектот  се  реализира во соработка со: Кабинетот на заменикот  на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,

Повеќе...

 

Јавен повик бр. 01/2014 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 15 февруари 2014 година објавува Јавен повик бр. 01/2014 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година.

Повеќе...

 

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем

Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништв за 2014 година (,,Службен весник на Република Македонија" бр.7/2014). Министерството за економија објавува:
ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем

Повеќе...

 

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертфикација на системи за квалитет според ISO стандарди

Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништв за 2014 година (,,Службен весник на Република Македонија" бр.7/2014). Министерството за економија објавува:
ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертфикација на системи за квалитет според ISO стандарди

Повеќе...