Трет тренинг во Битола во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”

На 15 Април 2013 година во Хотел Милениум во Битола се одржа тренинг на тема: “Вештини за спроведување на анализа и проценка на локалните заинтересирани страни”, организиран од Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”.

Повеќе...

 

Одржан трет тренинг во Прилеп во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион” на 11 Април 2013 година во Хотел Кристал Палас во Прилеп одржа тренинг на тема: “Вештини за спроведување на анализа и проценка на локалните заинтересирани страни”.

Повеќе...

 

Трет тренинг во Ресен во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”

На 10 Април 2013 година во Ресторан Вито во Ресен во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”, се одржа тренинг  на тема: “Вeштини за спроведување на анализа и проценка на локалните заинтересирани страни“, организиран од Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион.

Повеќе...

 

Тренинг во Битола во рамките на проектот: “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион” на 04 Март 2013 година во Хотел Милениум во Битола организира тренинг на тема: “Воспоставување на партнерство и формирање на ЛАГ-ови”.  Со овој тренингот заврши првата серија од низата тренинзи кои ќе се организираат во наредниот период во Пелагонискиот регион, кој имаше за цел учесниците да добијат информации за доброто владеење и мобилизирање на локалните заедници, за референтните национални документи и документи на Европската Комисија што се однесуваат на територијата и на формирањето на ЛАГ-ови, како и за процесот на формирање на Локалните Акциони Групи.

Повеќе...

 

Тренинг во Прилеп во рамките на проектот: “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион” на 28 Февруари 2013 година во Хотел Кристал Палас во Прилеп организира тренинг на тема: “Воспоставување на партнерство и формирање на ЛАГ-ови”. Тренингот кој беше прв од низата тренинзи кои ќе се организираат во наредниот период во Пелагонискиот регион, имаше за цел преку презентираните теми учесниците да добијат информации за добро владеење и мобилизирање на локалните заедници, за референтните национални документи и документи на Европската Комисија што се однесуваат на територијата и на формирањето на ЛАГ-ови, како и за процесот на формирање на Локалните Акциони Групи.

Повеќе...