ЈАВЕН ПОВИК За организирање на бизнис натпревар „Биди перспективен започни свој бизнис“

Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништв за 2014 година (,,Службен весник на Република Македонија" бр.7/2014). Министерството за економија објавува:

ЈАВЕН ПОВИК За организирање на бизнис натпревар „Биди перспективен започни свој бизнис“

Повеќе...

 

Извозник - втор квартален електронски информатор

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, го издаде вториот електронски информатор – Извозник, во кој се содржани информации за сите  актуелности иактивности на Агенцијата кои се поврзани со промоцијата на извозот. Информаторот е достапен на http://www.investinmacedonia.com/sites/invest/files/content_resources/Publisher_Izvoznik2.pdf

Повеќе...

 

Втор координативен состанок во Ресен во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”

Во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион” на 16 јули 2013  година во Ресторан Вито во Ресен се одржа вториот координативен состанок за: “Воспоставување на Локална Акциона Група (ЛАГ)” организиран од Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во партнерство со УСАИД Проектот за експанзија на мали бизниси имплементиран од Карана Корпорација.

Повеќе...

 

Втор координативен состанок во Битола во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и УСАИД Проектот за експанзија на мали бизниси имплементиран од Карана Корпорација во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”, на 05 јули 2013  година во Хотел Милениум во Битола го организира вториот координативен состанок за: “Воспоставување на Локална Акциона Група (ЛАГ)”.

Повеќе...

 

Втор координативен состанок во Прилеп во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”

На 04 јули 2013  година во Хотел Кристал Палас во Прилеп Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во соработка со УСАИД Проектот за експанзија на мали бизниси имплементиран од Карана Корпорација во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион”, го организира вториот координативен состанок за: “Воспоставување на Локална Акциона Група (ЛАГ)”.

Повеќе...